Company Introduction

บริษัท คอมพาว จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับสินค้าในเครือ SMARCOM,INC ประเทศเกาหลี และเป็น Partner กับ BUILD ONE CO.,LTD ประเทศเกาหลี 

PARKING MANAGEMENT SYSTEM

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการ ด้านระบบบริหารลานจอดรถ

เป็นผู้นำด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยี และวิศวกรรม คำนึงถึงมาตรฐาน โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

Click เพื่อดูข้อมูล